Modules

OERknal bevat op dit moment vier modules: Generiek, Formatief, Summatief en Keuzedelen. In de toekomst willen we natuurlijk verder doorontwikkelen en andere nuttige modules toevoegen aan OERknal. Wij nodigen u ook zeker uit daartoe suggesties te doen.

Maak een afspraak

Generiek

De module Generiek zal vooral gebruikt worden door de afdeling Functioneel Beheer. Deze module helpt met het instellen van examens en vakken (dus summatief en formatief karakter) die voor een hele grote groep op school tegelijk gelden en losse opleidingen overstijgen. Generiek betreft nu de vakken Engels, Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Dit is voor de hele school tegelijk instelbaar.

In Generiek zijn verder onderwijsproducten, studieadviescriteria en studiecriteria/examencriteria (de factoren beslissend voor het wel of niet ontvangen van een diploma) in te richten.

Contact

OERknal
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven


040 - 293 03 95
info@oerknal.eu