Disclaimer

Deze website is eigendom van OERknal. De informatie op de website is enkel algemeen van aard en biedt geen (persoonlijk) advies. De informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Wij kunnen echter niet volledig instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.

 

Functioneren van de website


OERknal kan niet garanderen dat deze website foutloos werkt. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u hierdoor schade lijdt.

In sommige stukken teksten vindt u links naar externe sites. Bij plaatsing zijn deze gecontroleerd op werkzaamheid. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op de externe sites of wijzigingen die zij daar doorvoeren. Als u links ontdekt die niet meer werken, stellen wij het op prijs als u dit aan ons doorgeeft via info@oerknal.eu.

 

Gebruik van onze informatie


Alle informatie op deze website inclusief de vormgeving, logo’s en huisstijl zijn eigendom van de OERknal. De informatie op de website mag u voor privédoelen gebruiken, mits u vermeldt waar u de informatie gevonden heeft en de inhoud ongewijzigd laat. Bij commercieel gebruik van de informatie moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

 

Prijzen op onze website


De prijzen op onze website zijn exclusief btw, per leerling per jaar, bij afsluiten van een contract voor 3 jaar.

 

Nederlands recht


Op deze disclaimer en website is het Nederlandse recht van toepassing. De informatie die u terugvindt in deze disclaimer en op de website is bedoeld voor organisaties die in Nederland gevestigd zijn.

OERknal is een handelsnaam van FirstKlas B.V., geregistreerd onder nummer 71474269 bij de Kamer van Koophandel.

 

Over deze disclaimer


FirstKlas B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd hier op de website.

 

Contact

OERknal
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven


040 - 293 03 95
info@oerknal.eu